2019. január 23., Szerda Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Egységes Tanulmányi Rendszer CooSpace JGYPK Levelező rendszer
 
Aktuális
Küldetés
Elérhetőség
Képzési programok
Felsőfokú szakképzések
OKJ tanfolyamok
Egyéb képzések
Nyelvtanfolyamok
Pedagógus továbbképzések
Szakirányú továbbképzések
Távoktatás
Vizsgaszervezés
Civil központ
Fejlesztési támogatás
Partnereink
Kiadványaink
Gyakran ismételt kérdések
Dél-Alföldi Szakképzési Kerekasztal
Dél-Alföldi Szakképzési Kerekasztal » Sajtótükör
Dél-Alföldi Szakképzési Kerekasztal » Rendezvények
Dél-Alföldi Szakképzési Kerekasztal » Előadások
Dél-alföldi Regionális Felnőttképzési Központ
Dél-alföldi Regionális Felnőttképzési Központ » Küldetés
Dél-alföldi Regionális Felnőttképzési Központ » Képzések
Dél-alföldi Regionális Felnőttképzési Központ » Rendezvények
Dél-alföldi Regionális Felnőttképzési Központ » Előadások
Dél-alföldi Regionális Felnőttképzési Központ » Sajtótükör
  Képzési programok » Felsőoktatási szakképzések
Hulladékgazdálkodási technológus

 » Általános információk
 » Hálóterv

Általános információk  Ugrás a lap tetejére

Elágazás megnevezése: Hulladékgazdálkodási technológus

 

A szakképesítés azonosító:

Agrártechnológus: 55 621 02 0000 00 00
Hulladékgazdálkodási technológus: 55 621 02 0010 55 04

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető foglalkozások neve és FEOR száma:

FEOR 3126 Környezetvédelmi technikus
FEOR 3124 Mezőgazdasági technikus

A szakképesítéssel rokon szakképesítések: Agrármenedzser-asszisztens

A szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendelet száma:

8/2008. (I. 23.) FVM rendelet

A szakképesítésért felelős minisztérium: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

A szakképesítés megszerzésének előfeltétele: Középiskolai érettségi

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Információt befogad, felhasznál, átad
Informatikai és telekommunikációs eszközöket használ
Tárgyalási technikát alkalmaz
Szakmai csoportot vezet, irányít
Gazdálkodik a rendelkezésre álló humánerőforrással
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Felméri és kihasználja a nemzetgazdasági és az európai uniós lehetőségeket
Munkaterületén alkalmazza a munka-, tűzvédelmi, valamint a higiéniai előírásokat
Munkaterületén részt vesz a minőségirányítási, minőségbiztosítási feladatok elvégzésében
Figyelemmel kíséri szakterülete fejlődését
Önálló irányítói tevékenységet végez
Alapvető technológiai folyamatokat megszervez, működtet
Hulladékgyűjtést irányít, végeztet, ellenőriz
Hulladékszállítást végez, végeztet, ellenőriz
Hulladékkezelést irányít, végeztet, ellenőriz
Hulladékhasznosítást végez, végeztet, ellenőriz
Hulladék-ártalmatlanítást végez, végeztet égetéssel, hőbontással
Hulladék-ártalmatlanítást végez, végeztet végleges lerakással
Környezetvédelmi feladatokat lát el
Kommunális hulladékgazdálkodást irányít, szervez és ellenőriz
Növénytermesztés és kertészet hulladékgazdálkodását irányítja, szervezi és ellenőrzi
Állattenyésztés hulladékgazdálkodását irányítja, szervezi és ellenőrzi
Élelmiszer-ipari hulladékgazdálkodást irányít, szervez és ellenőriz
Tervet, kalkulációt készít
Előkészítő tevékenységet végez, végeztet
Mintavételi-, analitikai munkát végez, végeztet
Eszközöket, gépeket használ, üzemeltet, karbantart
Előírások szerint dolgozik, dolgoztat
Dokumentációt használ, készít, készíttet
Kommunikációs feladatokat végez
A szakterületen jelentkező adminisztratív jellegű feladatok elvégzése, bizonylatok,

feljegyzések, esetleg számítógépes adatnyilvántartás vezetése

A szakmai követelménymodulok felsorolása:

Az 55 621 02 0010 55 03 azonosító számú, Hulladékgazdálkodási technológus
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

2288-06

Alapismereti feladatok

2293-06

Hulladékgazdálkodás feladatai

2294-06

Kommunális hulladékgazdálkodás feladatai

2295-06

Mezőgazdasági hulladékgazdálkodás feladatai

2296-06

Élelmiszeripari hulladékgazdálkodás feladatai

 
 » Órarend
 » Kurzusleírás
 » Szakmai gyakorlat
 » Záróvizsga
 » Archívum
 » Tantárgyi
    segédletek
 » OKJ
    dokumentumok

EUROPASS
 
  Impresszum Webmester ©2019 SZTE JGYPK SZTTK